Yazarın Diğer Yazıları


Şinasi KARA


NEDEN ?

Ekonomik büyüme ile ilgili yazı yazdım. Yazılarım genellikle 200 - 250 beğeni alıyor.


Ekonomik büyüme ile ilgili yazı yazdım. Yazılarım genellikle 200 - 250 beğeni alıyor. Ekonomik büyüme ile ilgili  yazım, 55 de kaldı. Okuyucularım, ülke ekonominin  büyümesi konusunda kararsız. Yorumlara ve yorumları beğenenlere baktığım zaman bu durum daha iyi anlaşılıyor.
Ekonomik büyüme, küçülmeden çok daha iyidir.  İnsan kaybettiğini anlamadan, kazancın farkına varmaz. Kötüyü görmeden iyinin değeri anlaşılmaz. 
Ekonomi büyüdüğü zaman, devletin vergi gelirleri artar. İşsiz iş bulur. Üretimdeki dinamizmden herkes istifade eder. Kriz zamanalarında, işsizlik artar. Durgunluk, dalga dalga tüm ekonomiyi sarar. Deflasyon ortamında durum o kadar kötü hale gelebilir ki, insanlar yemeye ekmek bulamaz. Böyle bir krizi yaşamayan bilmez. 2001 yılında, yüz binlerce insan işini kaybetmişti. Beşer, nisyan ile malül olduğu için çabuk unutuyor.
Türk ekonomisi büyüyor. Bu büyümeyi, özel  sektörün dinamizmi sağlıyor.   Ekonomi büyürken, bazı kesimlerin şikayeti var. Benim gelirim neden artmıyor, şeklineki şikayetler sıkça dile getiriliyor.
İşsizlik olan bir ekonomide, doğal işsizlik  (yüzde 4)  seviyesine  ininceye kadar, ekonomik büyüme sabit gelirliye yansımaz. Ekonomik büyümeyi, işsizlerin istihdama katılması ile oluşan katma değerler yaratır. Türkiye'de işsizlik yüzde 12 civarında seyrediyor.Gençler arasında ise yüze 26 gibi yüksek rakam. 
 Böyle bir ekonomide, ekonomik büyüme sabit gelirliye yansımaz. Ekonomik büyümenin yarattığı katma değerler, ilave istihdama katılanlar ve  müteşebbis tarafından bölüşülür.  Büyük payı, sermaye alır. 
Gelir bölüşümdeki adaletsizlik tartışılabilir. Ancak, sermaye birikimi ve gelecek açısından bu durum, kaçınılmaz bir sonuçtur. Zira, ekonomik büyümeden yüksek pay alan sermaye, kapital biriktirir ve geleceğin sermaye sorununu çözülmüş olur.
Gelir bölüşümündeki adaletsiz bizlere  hoş görünmüyor. Ancak ekonomi, bu yoldan sermaye biriktiriyor. Ve sermaye birikim yasası işliyor. Biriken sermaye sayesinde, yeni yatırımlar ve fabrikalar açılıyor. İşsize iş yeri yaratılıyor.
Şunu unutmamak lazım. Bir ekonomide işsizlik var ise, bu sorunun çözümü yeni iş yeri yaratmaktan geçiyor. Öyle sanıldığı gibi, işçiye işi patron vermez. İş yeri verir. İş yeri yoksa işçi iş bulamaz. İşsizliği çözmenin yolu sermaye birikiminden geçiyor. Zira, sermaye olmadan iş yeri (fabrika) açılamıyor.