Bugün, 16 Temmuz 2020 Perşembe

Yazarın Diğer Yazıları


Mustafa KÖKSAL


MİLLETİN ATATÜRKÜNÜ?

..Alıp bir partiye mal edip, onu tabu yapıp da yalnızca buradakilerin Atatürk´ü imajı yaratırsan, sapıklardan, ona küfredecek zemin arayan gayri müslümlerden, dini kıyafet içindeki Ermenilerin hakaretlerin önüne geçemezsin.
23 Nisan´da o büyük deniz gözlü büyük önder milletin çocuklarının yüreklerinde, yetim kalmışların gönlünde olsun, Atatürk olsun.
Atatürk kocaman olan bu milletin lideri, Atatürk hiçbir zümrenin bugün fikir öncülüğü yapan başı değil, lideri değil, onun lider olduğu insanların adı fikri zikri ne olursa olsun Türk milleti..
Atatürk´ü alıp da resmeder de, onu ulaşılmaz yaparsan bunu da yalnızca sol kesmin lideri havasına sokarsan millet seni her daim yanından dışlar ve de olduğun kadar milletin sayısalında kalırsın.
Atatürk bugün solcu, sağcı, islamcı, Ermeni, Yahudi, Laz, Çerkez, Gürcü ve Kürdün Atatürk´ü. Bugün duvarda resim kalan fikirleri askeri kalan ya da bu kadarı olsun diyenlerin avuçlarında millete bakan o deniz gözlü aslanı sizler, parti olarak milletin gözün de nasıl yok ettiğinizin farkında değilsiniz.
Atatürk askeri üniforma içinde, İnönü ile meydanda, bazen çiftlikte olmamalı. Atatürk sokakta gençlerle top oynayan, çizgi oynayan, mendil kapmaca oynayan çocuğun Atatürk´ü, sokakta insanı ile kol kola olan, kahvede, lokal de, salonda camisin de insanları ile konuşan, ibadet eden, çay kahve içen olmalı, bazen köyde bel belleyen, bazen patates eken, bazen atla saman çeken, bazen balık tutan, bazen ırmakta yüzen olmalı. Milleti ile beraber geleceğin Türkiye´sinde bir başkan, işci, memur müdür olan olmalı.
O milletin atası. Bir zümrenin lideri değil..
Her fikrin Atatürk´ü o, böyle olmaz ise bazı sapıklar, İslam ın düşmanı çakma Müslümanlar, gayri müslümlerin ona olan kinlerini düşmanlıklarını okuruz ve duyarız ki,bu asla olamaz.. Türkiye Cumhuriyetindeki her fikrin lideri olan insana Atatürk denir, gerisine ise lider.Bir zümrenin asla Atatürk ü değil. Lütfen onu partinin duvarından indirin ve halkının arasına çıkarın, sizde çıkın ve artık lord lar kamarasını terk edin de avamlaşın, çocuklaşın, köylüleşin..
Atatürk olun, gelin millet olun, gelin halk olun, gelin büyük cumhuriyetin yükselmesi için destek olun doğru her şeyde muhalefet olmayın..
Kimse Atatürk´ü bir fikrin ya da siyasi düşüncenin içine koyup saklamasın. Bugün olsa ve de yaşasa büyük önder, ne biliyorsunuz başka fikrin başında yürümeyeceğini?
Saygılar Atam, bugün çocuklar seni bekliyor.