Bugün, 15 Temmuz 2020 Çarşamba

Yazarın Diğer Yazıları


Nuri KAHRAMAN


KORONA HİSLERİ

Korona ayırdı bizi:


Korona ayırdı bizi:

Mühim değil; sağlık olsun!

Şühedâ toprağı yurdum;

Hep bahçelik, bağlık olsun!

 

İnşâllâh, şu yaşananlar;

Uyarıcı ÇIĞLIK olsun!...

Soykırımcı muzırların

Ömrü, kısa çağlık olsun!

 

Takılsın dev böcekler de;

Dünyâ, çelik ağlık olsun!

Herkeslerin barındığı;

Çayır-çimen, dağlık olsun!

 

Kurtulalım tiranlardan

Daralanlar felâh bulsun!

Hak sillesi âfetlerle;

Zâlimin keyfi bozulsun!

 

Garip-gurabâ, herkesin;

Sevinç sesleri duyulsun!

Çıkarılmasın yurdundan;

Ne horlansın, ne kovulsun!

 

Din, dil, renk, ırk ayırmayan

Azgınları kayırmayan

Yalnız toku(!) doyurmayan;

Âdil sistemler kurulsun!...

 

Doğu Türkistan, Arakan;

Canlı canlı; canlar yakan!

Mısır, Keşmir, Afganistân;

Mazlum milletler kurtulsun!

 

Devletim sulha taliptir

Zarûretten muhâriptir

Olanlardan mustariptir

Gâyesi; işler doğrulsun!

 

Nûrânî der; dünyâ fânî!

Bunu bilen, nerde hani?

Odur kahr´eden insanı!

Niye harbe yol tutulsun?!

 

Şöyle ya da böyle, mutlak;

Bulacaktır yerini hak!...

Unutmayasın ey ahmak;

Netîcede, sen bir kulsun!...

 

Ateşsin, yakarsın ammâ;

Yine de; sonuçta külsün!

Bırakın da yakasını;

İnsanlık; birazcık gülsün!...

 

Kâfirden insaf beklersen;

Şâir, sen de çok câhilsin!

Güçlü olur isen ancak;

Um ki, korkup ta çekilsin!

 

Gereken, dâim çalışmak

Sabredip, zora alışmak

Yok, kâfire hiç yılışmak!

Başın dik, Hakk´a vekilsin!

 

Halîfesin, yurdun ile

İçindeki derdin ile!...

Her savaşa bile bile

Gireriz ki zafer gelsin!

 

İşte bak Korona-virüs

Etti tüm dünyâyı altüs(t)

Dışarı yok, her yan kaktüs!

Hoyratlar dersini alsın!...

 

 

Gün doğmadan, neler doğar

Bir virüs bin zâlim boğar

Bir bakmışsın rahmet yağar!

Hükmünü dünyâya salsın!...

 

Sözüm şudur ki nihâyet;

Her şeyler yolunda gâyet!

Hakk´ın dediği olacak;

Hadis hadis; âyet âyet!

 

Hiç gerek yok heyecana

Normâl tavrına devâm et

Tedbiri elden bırakma;

 

Göster özünde dirâyet!

Hakk´a teslim ol; emre uy

Olanlardan yok şikâyet!

Her şey bir kadere göre;

Bu da geçer yâhû; hayret!