Bugün, 15 Temmuz 2020 Çarşamba

Yazarın Diğer Yazıları


Şinasi KARA


DEMOGRAFİK AÇIDAN ORDU

1396 yılında Giresun´un fethi ile, Türklerin Ordu´ya girişi kesinlik kazanmıştır.


    1396 yılında Giresun´un fethi ile, Türklerin Ordu´ya girişi kesinlik kazanmıştır. Pontus Rumları ile 100 yıl süren kanlı mücadele yüzünden, Ordu´da yaşayan Rumların büyük çoğunluğu Trabzon yönünde göç etmişlerdir. Türkler Ordu´ya girdiği zaman, Rum nüfus yok mertebesindeydi.

 

     Sadece; Bolaman, Vona ve Öksün (Bulancak) kalelerine sığınan Rum nüfus kalmıştı. Bu kaleler de çok küçük idi. Fazla insan yoktu. Geride kalan Rum nüfusa Türkler dokunmadı. 1396-1613 yılları arasında Rum nüfus sabit kaldı. Türk nüfus ise artmaya devam etmiştir. 1613 yılı avarız kayıtlarında Ordu merkez nüfusun tamamının Türk olduğu anlaşılıyor. Rumlar ise köylerde yaşıyordu.

 

     1642 avarız kayıtlarında, Ordu ve Giresun´da yaşayan 6115 hanenin 206 hanesi Rum gerisi Türk idi. O dönemde Ordu ve Giresun´da, Ermeni yaşamıyordu.

 

      Ermeniler Ordu´ya 1700´lü yıllardan itibaren gelmeye başladı. Sebebi, Trabzon Vilayetinin doğusundaki İslamlaştırma politikasıydı. Hemşin bölgesinde, Müslüman olmak istemeyen Ermeniler batıya göç ettiler. 1790´daki Ordu´ya ilişkin resmi kayıtlarda göç eden Ermenilere Hemşinli deniliyor.

 

    Tanzimat ile başlayan dış ticaret Ordu´ya da yansımış. Ordu, iç kesimden gelen ihraç ürünlerinin gemilere yüklendiği iskele görevi yapıyor. Yabancılar, gayrimüslim halk ile temasa geçip, onları temsilci sıfatıyla kullanıyor. Ordu´da yaşayan gayrimüslimler ticaret sınıfını oluşturuyor. Şehirdeki nüfusları artıyor. 1835 sayımında, Ordu merkezde 944 Türk, 716 Rum, 440 Ermeni yaşıyor.

 

     Rusya Kafkaslardaki Müslüman nüfustan rahatsız. 1854 Kırım savaşını kaybeden Rusya hırçınlaşıyor. Kafkaslara saldırıyor. 1864 yılında Çerkesleri sürgüne gönderiyor. Göç eden Çerkeslerin önemli bir kısmı Ordu´ya yerleşiyor.

 

     1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını kaybettik. Ayastefanos Antlaşması ile Gürcistan´daki Müslüman Gürcülerin Türkiye´ye gönüllü göçü başladı. Müslüman Gürcülerin büyük çoğunluğu Ordu´ya göç ediyor.

 

     Ruslar, Hristiyanların ülkesine gelmesine izin veriyor. 1887 yılında Ordu´da yaşayan Ermeniler 120 kişi Rusya´ya göç ediyor. Kayıtlara göre, önce Ermeni erkekler gidiyor.   Peşinden kadınları bizi de gönderin diye Kaymakama müracaat ediyor. 38 kadın eşlerinin yanına Rusya´ya gönderiliyor.

 

     1913 yılında, Mardinos Şirinyan adındaki Ermeni Ordu´ya Belediye Başkanı seçiliyor. Görevi uzun sürmüyor, 1914 de istifa ediyor. Yerine Furtunzade Yusuf Sırrı Bey seçiliyor.

 

1915 malum. Ermeni tehciri başlıyor.   Ordu´da sadece 12 Ermeni aile kalma şansı yakalıyor. 1924 yılındaki mübadele ile Ordu´da yaşayan Rumların tamamı Yunanistan´a gönderiliyor.