Bugün, 15 Temmuz 2020 Çarşamba

Yazarın Diğer Yazıları


Nuri KAHRAMAN


CÜCELİK Mİ? YÜCELİK Mİ?

.


Kurtuluş ne zaman pespâyelikten?

Şeytana, günâha sermâyelikten!?!

Korona, morona dinlemiyorsun;

Nefsin kavî; granitten, çelikten!...

 

Ey âdemoğlu, ey Hazreti insan;

Ne haz alıyorsun şu kölelikten?

Bu başıboşluklar;  isyân, hem nisyân:

İsâbet olur mu, ras'gelelikten?!...

 

"Halîfelik" şuûrundan uzakta;

Yaşamak daha vahim vîrânelikten!

Beğenmediklerin uçar köprüyü;

Sense geçemezsin; bîçârelikten!...

 

Hiç kıpırtı yok mu ibrete dâir?

Vaz geçmek böylesi bir efelikten!

Ne kadar parlayıp havalansan da;

Son adres ibâret, bir gölgelikten!...

 

Gerçeğin peşinde yükselmek varken;

Ne fayda umarsın hikâyelikten?!...

Dışa çok özenir, allar-pullarsın;

Habersizce, özde pejmürdelikten!...

 

Nûrânî, nefisler kaba, kabarık;

Edebe bîgâne, yok incelikten!...

Yâ Rabb, hepimize istikâmet ver;

Kurtulalım yönsüz âzâdelikten!...

 

Yeter ki yolumuz, izimiz belli;

Hak olsun, râzıyız piyâdelikten!

Aman Yâ Rabb, kılma aldananlardan;

Ayırma fıtrattan, hem sâdelikten!...

 

Yolumuz KUR'AN'dır, izimiz SÜNNET;

Gayrıya iltifat dîvânelikten!...

Be hey yüce insan, "cücelik!" etme;

Ki, nasîbin olsun hep yücelikten!...