Yazarın Diğer Yazıları


Kenan ÇAKMAK


COĞRAFYA KADERDİR 

İbni Haldun; “coğrafya kaderdir” demişti.


İbni Haldun; “coğrafya kaderdir” demişti. Görülen o ki coğrafyamız kader, tarihimiz, dinimizle ilgili misyonumuz da kaderimizde etkendir.
Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasında egemendir. 
Eski karalar topluluğunun en önemli yerinde kurulmuştur. 
“Dünya tek devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu” demiştir Napolyon. Batı dünyasına göre; “Türkiye toprakları, Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir. “
Türkiye, İslam dünyasının en güçlü potansiyel ve dinamiklerine sahip ülkesidir. 
İnsanlığın ilk defa yerleşik düzene geçtiği topraklar, merkezler bizdedir. 
Çok sayıda eski uygarlığın coğrafyasında oturmak, önemli bir kültürel mirasa sahip bulunmaktır.
Batılılar ülkemizi eski Yunan ve roma toprağı olarak görmektedir. 
Ülkemiz, Hristiyanlığın ilk yayıldığı, Hristiyanlık kelimesinin doğduğu topraklar olarak kabul edilmektedir. 
Sevr projesinde, “küçük Asya” denilen Anadolu’nun batısı Yunanlılara, Doğusu Ermenilere bırakılmıştır. Ermenistan, Ağrı dağı’nı simge seçerek 22 ilimizi hedeflemekte, bu coğrafyaya “Batı Ermenistan demektedir.  Yunanlılar “iki kıtada beş denizde büyük Yunanistan” ideali ile Anadolu’nun önemli bir bölümünü kendi toprağı saymaktadır. 
Yahudiler, Allah’ın Tecrat’ta kendilerine vaad ettiği inancıyla, Sivas’a kadar Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’yu “Büyük İsrail” hedefine koymuştur.
Ülkemizin onda biri “Arz-ı Mevud” denilen Yahudilere vaad olunmuş topraklar içine girmektedir. 
Bugün güneyimizde Irak ve Suriye’nin parçalanması, BOP uygulaması, Arap ülkelerinin bir bölümünün Batı güdümüne alınması, Suriye iç savaşı, Batı’nın terör örgütlerini yaratıp desteklemesi; bölge kaynaklarını elde etmek, İsrail’in güvenliğini sağlamak, Türkiye’nin kuşatılması, güçsüzleştirilmemesi içindir. 
Emperyallerin stratejisi kurumlarla en fazla istediği mercek altına aldığı ülke Türkiye’dir. 
Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale edip, KKTC’yi kurması üzerine karşı Asala terörü başlamıştır. 
Türkiye, GAP ile dünyanın en fantastik projelerinden birini ortaya koyunca, başat güçler PKK terörünün düğmesine basmışlardır. 
Proje tamamlanamamış, 600 milyar dolar teröre harcanmış, binlerce gencimiz yok olmuştur. 
Ne yazık ki güzel ve yalnız ülkemin haini çoktur. Ülkemizin tüm hainleri, Batılılara, ABD’ye ve İsrail’in değirmenine su taşımaktadır. 
İç cephemiz, milli bütünlüğümüz, kardeşliğimiz, yüksek ruhumuz, maneviyatımız zayıflatılmak istenmektedir. 
CIA, Mossad ve M 16’nın asıl hedef ülkelerinden biri Türkiye’dir. 
Küresel iklim değişikliğine geçilirken, bize karşı küresel saldırıların yoğunlaştığı bir gerçektir. 
Bu ülkede yaşamanın, egemen olmanın bedeli çok ağırdır. Türkiye her tür baskıların, kuşatmaların, kumpasların hedefidir. 
Bütün bunlar bilinen gerçeklerdir, ülkemiz üzerinde hesabı, hedefi, çıkarı olanların, bizi hedefleyen projeleri olacaktır. Önemli olan bizim nasıl bir konum alacağımız neler yapabileceğimizdir. 
Türkiye, eğitim sistemini süratle yenilemelidir. Sorgulayan , analiz yapabilen, değerlerine titizlikle bağlı, son derece milli bilinci açık bir kuşak yetiştirmek durumundayız. 
Yeni üretim teknolojilerini kullanmak hayati bir durumdur. Ülkemizin yetenekli gençlerini bilime, teknolojiye yönlendirmek önemlidir. 
Üniversitelerimizde her türlü değişime, dönüşüme gidilmelidir.  Demokratik Türkiye temelinde, adalet, eşitlik, özgürlük, kişi haklarının korunması, güçler ayrılığı temelinde bir yapıyı oluşturmak kader noktamızdır. 
Siyasal kutuplaşmalardan hızla kurtulmak, milli bütünlüğümüzü güçlendirmek geleceğimizdir. 
Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. 
Allah’ın yardımı üzerimize eksik olmasın