Yazarın Diğer Yazıları


Nuri KAHRAMAN


AMAN HÂ, AMAN HÂ YAVRUM!...

Sevgiyi abartıp, nefsi kabartma; 


 

Sevgiyi abartıp, nefsi kabartma; 
Put olup kancaya takmasın seni!... 
Hakk’ın nûru varken, îcat çıkartma; 
Aşk sandığın ateş yakmasın seni!... 

Hayâtın boyunca Hak olsun rehber 
Yolun cehenneme çıkmasın seni!... 
Ölümüne kıymet verdiğin şeyler; 
Sırat’ta gayyâya çakmasın seni!... 

Allâh de evvelâ, her şeyden önce 
Peygâmberdir örnek, sana ömrünce 
Yarın, amel defterini görünce; 
Utancın yerlere dökmesin seni!... 

Uğrunda öldüğün, yarın ölünce 
Kabirde, mahşerde sıkmasın seni! 
Defter-kitap, meydanlara gelince 
Âhirette zora sokmasın seni!... 
 
Dinsize meyletme, ecdat diyerek! 
Günâha bürünme çıplak giyerek! 
Küfre hizmet etme haltlar yiyerek!
Loşluklar boşluğa çekmesin seni!... 

Ölümüne sevgi; yalnız Hak için: 
Dünyâda, ukbâda kurtulmak için! 
Hak’tan gayrısına tutulmak niçin? 
Sevgilerin nâra sekmesin seni!... 
 
Nûrânî bir anne, baba misâli; 
Nasıl kıyın kıyın bakmasın seni! 
Göz bebeği gibi gözü önünde, 
Tutup kemliklerden sakmasın seni

Kişi sevdiğiyle berâber, mâlum;
Aman hâ, aman hâ, aman hâ yavrum!
Endîşem, cennetten kalırsın mahrum;
Yolun cehenneme tıkmasın seni!... 
  
Âşık NÛRÂNÎ